Politika reklamacija

Kako Cloudteh IT Solutions pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Cloudteh IT Solutions pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Cloudteh IT Solutions u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.

Da li je ovaj odgovor bio od pomoći? 0 Korisnici kojima je ovo korisno (0 Glasovi)